Empresa

Mesa de 5 rodillos

Funcions

La nostra funció principal és donar al client solucions de desenvolupament per a les aplicacions de processos, ingenieria 2D, 3D, subcontractacions mecàniques i/o elèctriques, desenvolupament de hardware i software especialitzat.
Compres d’elements comercials a nivell nacional i Europeu, podent exportar dits materials a la resta del món.
Desenvolupament de naus industrials des de la ingenieria civil fins a la construcció.
Els programes utilitzats per als nostres treballs són: Autocad, Catia, Eplan, així com els programes més avançats en gestió de projectes.

Desenvolupament

L’estudi dels processos realitzat a Barcelona Disseny Industrial possibilita la fabricació a escala industrial dels productes, tenint en compte concepte de despeses, qualitat, volum, terminis, inversió, seguretat i condicions ambientals. Cada indústria tindrà particularitats que diferencien la seva activitat de procés, però els conceptes bàsics es troben presents a totes les indústries.
Els processos de fabricació tenen per objecte definir la forma de produir en una donada escala industrial, cumplint amb les especificacions del producte. És per això que es determinen els equips, dispositius i eines necessàries, els seus paràmetres de posada en marxa i funcionament, i les operacions a executar en la seqüència que es determini.

plano

desarrollo

Procés

La ingenieria de procés té com a funció primordial ajudar a l’àrea productiva a complir amb els seus objectius de producció; aquesta ajuda es manifesta suministrant-li els equips adequats per a produir, la informació necessària per a operar-los, com així també indicant totes les operacions productives i la manera de realitzar-les. La creativitat d’aquest camp es pot dir que no té límits.
Tota aquesta seqüència de definicions, que en el fons és trobar-li solució als problemes que es van plantejant, seleccionant les alternatives més favorables, requereix en moltes oportunitats de l’assaig i verificació de les etapes abans de continuar avaçant.